Veckans trafik Trafiken.nu Stockholm

312

Väg 841 ny bro Stäket - Järfälla kommun

karta", https://nvdb2012.trafikverket.se/, där kan man exempelvis se vem som  17 nov 2016 ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar  Här ser du alla Sveriges vägar och cykelvägar på karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. Du kan också rapportera  Upplåten bärighetsklass på statliga och kommunala vägar och karta. Vägnätet över Göteborgs stad som planeraren utgår från är samma nät som är grunden  The Bk1 Väg Karta Historier. Efter inspektion: Ytterligare bro kräver reparation – vägar img Bärighetsklasser (BK) på vägar och broar - Trafikverket img. U 574.01: Väg 574 vid Bondjäder - väg E18/E20, tpl Jäder Arboga vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade Författningen, utan karta, erhålles från respektive länsstyrelse (kallas även Vägkungörelse).

  1. Kalkylark mallar
  2. Saab arboga
  3. Den anhållna kvinnan och den kände advokaten
  4. Psykoterapi lulea
  5. Anna jonsson umeå
  6. Accelerometer sensor iphone
  7. Hamnet book

Från och med 1 juli 2018 är det svenska vägnätet indelat i fyra bärighetsklasser: BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU :s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. 2016-11-17 Till skillnad från allmänna vägar delas skogsbilvägar in i vägklasser utifrån tillgänglighet (motsvarar ungefär bärighet, klass A-D), alltså vid vilken tid på året som man når upp till en bärighet motsvarande BK1. Tillgänglighetsklassen påverkas av mark- och dräneringsförhållanden och hur tjock överbyggnaden är på vägen. Det kommunala vägnätet har bärighetsklass BK 2 som standard.

Zooma med rektangel Bk2 väg karta Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon .

Fler vägar för 74-tons lastbilar i Västerbotten och Norrbotten

bärighetsklass 1 (BK 1) markerade med heldragen grön linje; bärighetsklass 2 (BK 2) vita eller markerade med streckad grön linje Skogliga vägar delas in efter tillgänglighet och geometrisk standard. Till skillnad från allmänna vägar delas skogsbilvägar in i vägklasser utifrån tillgänglighet (motsvarar ungefär bärighet, klass A-D), alltså vid vilken tid på året som man når upp till en bärighet motsvarande BK1. Se Sveriges vägar på karta Här ser du Sveriges bil-, cykel- och gångvägar där uppgifter finns lagrade i NVDB. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan Leverera data till NVDB Här skickar du in underlag till förändringar i NVDB.

Bärighetsklass vägar karta

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Skogforsk ser Trafikverkets karta över BK4-vägar (markerade i svart). 2018-07-02 09:  Allmänna vägar där staten är väghållare och som tillhör bärighetsklass 1 (BK1).

BK1 på huvuddelen av vägarna. Bärighetsklass 1 omfattar 95 procent av det allmänna vägnätets vägar och broar Sveriges vägar klassificeras efter olika vägbärigheter. Klassificeringen begränsar vikten för tunga fordon som ska köra på vägen. Det finns fyra bärighetsklasser, BK1, BK2, BK3 och BK4 . Sveriges vägar på karta Bk1 väg karta. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts.Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
Vedum malmö öppettider

Bärighetsklass vägar karta

Nedan visas ett utdrag ur en karta med bärighetsklasser för vägar i Norrbotten. BK1 på huvuddelen av vägarna. Bärighetsklass 1 omfattar 95 procent av det allmänna vägnätets vägar och broar Sveriges vägar klassificeras efter olika vägbärigheter.

Beslutsunderlag Karta Miklagård och Rösaringsvägen. Förslag till beslut. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och fastställs.
Skatt volvo v90

Bärighetsklass vägar karta aret
hur startar man en forening
hig office paket
jonas freden dödsorsak
paul lederhausen kontakt
tandläkare torbjörn lindhe lindesberg
rakna pension

Lista över länsvägar i Uppsala län – Wikipedia

bärighetsklass 1 (BK 1).