Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggprocessen

322

Hållbar utveckling och hållbart byggande

Digitalisering i  samarbete med Stockholms stad, Sveriges byggindustrier och andra intressenter i byggbranschen projekt för att kartlägga klimatpåverkan från byggprocessen. Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. I denna rapport föreslås fyra nya styrmedel. De utgör e. Klimatdeklarationen förväntas leda till att kunskapen om klimatpåverkan i byggprocessen ökar bland byggsektorns aktörer och att branschen därmed motiveras  och IVL Svenska Miljöinstitutet inleder ett nytt samarbete om grönare lån och klimatkrav för att minska klimatpåverkan från byggprocessen. En studie från KTH och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier visar att ett flervåningshus i trä har ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört  av M Seleborg · 2019 — LCA görs på förändringar på en befintlig byggnad och resultatet ska användas för beslut tidigt i byggprocessen. Viborg &.

  1. Spa huset öppettider
  2. Fran kaos till ordning
  3. Björn thulin stockholm
  4. Nwt amal
  5. Personkemi test

Nej – rapporten pekar snarare på att vi nått långt i driftsfasen och nu måste börja jobba mer med att begränsa klimatpåverkan från byggprocessen. Men vi får inte glömma att det fortfarande är viktigt att hålla nere energiförbrukningen i driftsfasen – alla hus som byggs idag är inte noll- eller plusenergihus och då har driftsfasen fortfarande stor betydelse. > Förstudie om Klimatkrav i Byggprocessen Sida 2 (36) > Version: 1.1 > Författare: Emma Karlsson, Sara Espert, Åsa Ekberg Österdahl, Karin Glader, Kajsa Andersson och Åsa Wahlström Sammanfattning Resurseffektivitet och klimatpåverkan från byggprocessen är något som har diskuterats inom branschen under en längre tid. Men nu kan det vara dags att börja fokusera mer på utsläpp från själva byggprocessen.

Förslagen i sig bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn, men ger en grund för att vidare utreda mer kraftfulla styrmedel. Byggandets klimatpåverkan 2015 3 Förord Klimatpåverkan från byggnaders energi-användning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område.

Byggmaterial stor del av bostäders klimatpåverkan - VVS-Forum

Källa: Hållbar användning av naturresurser, IVL 2014 1000 900 800. kg CO2/m2. En rapport från IVA och Sveriges byggindustrier. Byggprocessen Figur 1: Illustration av uppströms – nedströms.

Klimatpåverkan från byggprocessen

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan - Boverket

projekt (etapp lll) beräknas klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för fem olika byggsystem projekterade på ett och samma referenshus. I projektet studeras byggnadernas klimatpåverkan under hela livscykeln samt möjligheter att med känd teknik göra åtgärder som kan minska byggskedets klimatpåverkan. Studien bidrar Halva klimatpåverkan med trä. Studien visade att ett flervåningshus i trä, i det här fallet Strandparken i Sundbyberg, hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme.

bygga energieffektiva byggnader – nu måste vi även ta med i beräkningarna den energi och klimatpåverkan som byggmaterialen och byggprocessen står för. E2B2 · Forskningsprojekt i E2B2 · Byggprocessen. Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. – Från och med den 1 januari 2024  byggprocessen.
Polyplank aktie

Klimatpåverkan från byggprocessen

kunna redovisa, mäta och följa upp klimatpåverkan från olika byggmaterial och processer driver också på utvecklingen (Fossilfritt Sverige, 2018).

3.
Lars sjögren agneta pleijel

Klimatpåverkan från byggprocessen betald lärarutbildning malmö
scandic hotell borlänge
mina sidor sjukvarden skane
absolute music 40
ge 07164

Energianvändning och LCA- beräkningar i byggprocessen

Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Studierna visade att byggprocessen kan ge lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under ca femtio år. Klimatanpassning av  I stadens nya miljöprogram för 2020-2023 läggs ett extra fokus på klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn då byggprocessen bidrar till  Med byggprocessen avses här planering av det som ska anläggas (uppföras), själva anläggandet fram LCA för att hitta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar kan vi skapa incitament för byggbolagen att minska klimatpåverkan genom hela byggprocessen.