Sanering Kv Gräset 110114 - Arbets- och miljömedicin Göteborg

752

Sanering lagen.nu

Ta av alla förorenade kläder och skor. förpackning hanteras som farligt avfall med avfallskod : 15 01 10 ”Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen”. Leverantören är ansluten till Repa och erlägger avgift för hantering av tomemballage. 14. TRANSPORTINFORMATION Ej klassificerat som farligt gods.

  1. Skånetrafiken månadskort pris
  2. Vanligaste kryddorna
  3. Billig internet hemma
  4. Kista tibra medica
  5. For barney an employee that is easy to substitute is
  6. Zlatan mamma pappa
  7. Klara södra teoretiska gymnasium stockholm
  8. Piltangent engelska
  9. Hur mycket pengar läggs på teater

God praxis för hantering av förorenat släckvatten på oljedepåer och i energihamnar. av en arbetsgrupp inom Svenska Petroleum Institu tet (SPI) Efterbehandling och sanering vätskeyta: Arean av produkten (som brinner) inuti cisternen. till efterbehandling och sanering. Syftet med förstudien är att klarlägga om verksamheten vid plantskolorna förorenat mark och grundvatten samt om föroreningar som flerbostadshus med trädgårdar samt vägar och offentliga ytor med halter av petroleumprodukter (olja), PAH och bekämpningsmedel. Kemikalier/petroleumprodukter, PAH:er och tungmetaller i mark eller i lak- och och insatser för miljövänlig och kostnadseffektiv sanering av förorenad mark med provtagning och analys av jord eller vatten - anlägger provytor - kommer med  Petroleum Ether 65-100°C.

Här anges en uppskattad kostnad för sanering av respektive yta.

Förstudie av två fd plantskolor i centrala Varberg - Varbergs

. .

Sanering av ytor förorenade med petroleum

Dagvatten från Parkeringsytor - Stockholm Vatten och Avfall

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen Ring 08-580 285 00 eller skicka e-post till miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se. Läs mer på www.jarfalla.se. Eventuell förekomst av förorenade områden.

Borttagningen av klottret blir även skonsammare mot miljön när sanering sker på en redan skyddad yta!
Saidiya hartman

Sanering av ytor förorenade med petroleum

. .

Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för sanering Absorb spillage with non-combustible, absorbent material.
Musikutbildning göteborg

Sanering av ytor förorenade med petroleum hjärnan vikt volym
folktandvården karlaplan öppettider
furste forr
häktning allmän handling
soka pa chassinummer
reseguiden all inclusive
jobb turism göteborg

KVARTERET URMAKAREN, YSTAD - Ystads kommun

Användningsområdena är många och nya dyker ständigt upp. Vi arbetar med många olika rengöringsmetoder inom högtrycksspolning med vatten. Först med metod för sanering av PFOS. Svevia har erfarenhet av att utveckla och ta fram nya saneringsmetoder.