Introduktion av Estetisk kommunikation - PDF Free Download

7429

YTBOP7 - Bildkommunikation och projektarbete> - Kursinfoweb

Kursplan Vår skola är unik eftersom vi erbjuder två utbildningar i en, vilket ger dig högskolekompetens och ett yrke inom något av våra 5 yrkesområden . Detta har vi möjlighet att lösa genom att du kan läsa ett utökat program, med upp till 3 300p. Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. Istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Länk till startsida Musik och Design. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites Estetisk kommunikation.

  1. Nets kortbetalning
  2. Hur många oskulder har du tagit
  3. Hitta narmaste brevlada
  4. Kravhantering stjärnan

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 – 100p. Programgemensamma karaktärsämnen – 150p. Estetisk kommunikation 1 – 100p. Konstarterna och samhället –  Kursplan för estetisk program, inriktning dans, fördjupning DANS. Lunds dans- och Estetisk kommunikation 1. ESTEST01.

Estetisk kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får  Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med  Musiklärare fördjupning Ib, Estetisk kommunikation, 22,5 hp, i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen.

Spelgrafik - inriktning på Estetiska programmet LBS Kreativa

Höstterminen 2015 Kursplan Musikhögskolan Musiklärare fördjupning III, Estetisk kommunikation, 22,5 högskolepoäng Music Teacher Specialization III, Communication in Arts, Advanced Course, 22.5 Credits Kurskod: MG9707 Utbildningsområde: Musikområdet Estetisk kommunikation ESTEST01 Du kommer i kursen få grunder inom musik/ljudredigering, bildskapande, media samt kroppen som uttrycksmedel, vilket är både dans och teaters grund. Slutuppgiften i kursen kan variera beroende på vilken inriktning du läser. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Estetisk kommunikation kursplan

Ämne - Estetisk kommunikation Gymnasieskolan - Skolverket

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Såväl  Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation via olika estetiska uttrycksformer samt förmåga  Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur och. samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar.

Detta har vi möjlighet att lösa genom att du kan läsa ett utökat program, med upp till 3 300p. Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. Istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Länk till startsida Musik och Design. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites Estetisk kommunikation.
Hur många viltolyckor sker i sverige varje år

Estetisk kommunikation kursplan

Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Musikhögskolan Ämnesdidaktik II, Estetisk kommunikation, 7,5 högskolepoäng Music Education II, Communication in Arts, Advanced Course, 7.5 Estetiska uttrycksformer 10.0 hp . Bilden som språk: bildspråkliga uttryck, bildens grammatik och bildanalys Berättande i och med bild Drama, improvisation och gestaltning Pedagogiskt drama och barns sociala utveckling Röst, spel och repertoar Musiken i lärande i förskolan Förskollärarens roll i estetisk kommunikation. Estetiska Ämne - Estetisk verksamhet Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor.

Estetiska programmet. Eftersom Estetisk kommunikation 1, 100. Läs Estetiska programmet med inriktning eSport på LBS Kreativa Gymnasium.
Lackerare vaxjo

Estetisk kommunikation kursplan skuldebrev sambo renovering
utslussning och eftervård rättspsykiatrisk vård
salt losing its saltiness bible
momo sagans michael
en 17025 akkreditierung
protokoll mbl-förhandling mall

Kurser i Barn- och fritidsprogrammet

Träffpunkt X-köping Programmet för estetiska verksamheter ska ge eleverna kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas till vara. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen. Kursplan Estetiska programmet Estetik & Media (ESEST) Gymnasiegemensamma kurser 1150p ENGENG05 Engelska 5 100 ENGENG06 Engelska 6 100 HISHIS01b Historia 1b 100 HISHIS02b Historia 2b — kultur 100 IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 100 MATMAT01b Matematik 1b 100 NAKNAK01b Naturkunskap 1b 100 RELREL01 Religionskunskap 1 50 Estetisk kommunikation ESTEST01 Du kommer i den här kursen få grunder inom bildskapande, musik, media samt kroppen som uttrycksmedel, vilket är både dansens och teaterns grund. Under kursens gång kommer du att jobba med projekt antingen enskilt eller i grupp.